Интернет магазин NB-mebel.ru / новости / что купить

 

Состояние промышленного строительства и перспективы его развития обусловлены общим состоянием экономики Украины, где в текущем году отмечаются положительные изменения. Впервые за годы независимости Украины получен прирост объемов ВВП на 5,6%, объем промышленной продукции вырос на 9,7% (по сравнению с предыдущим годом), на 26,2% выросли инвестиции в основной капитал.

Незважаючи на те, що у промисловому комплексі України частка будівельної промисловості ще не значна (близько 6,5% вартості валової продукції), будівельна індустрія є провідною галуззю, яка істотно впливає на структуру і функціонування всього суспільно-територіального комплексу України. Будівельна промисловість відноситься до числа галузей індустріального виробництва, яка повинна розвиватися дуже високими темпами, що спостерігалося в 1960-1995. Тоді загальний обсяг будівельної промисловості України зріс у 12,4 рази і майже не відставав від відповідних показників машинобудівного комплексу (12,8 рази). Але з 1997 року і в подальші роки обсяг будівництва значною мірою скоротився.